Κήπος

Σχεδιασμός - Αρχιτεκτονική Κήπου
Κατασκευή Κήπου
Συντήρηση Κήπου

 

Μελέτη, σχεδιασμός σε 3D σχέδιο και κατασκευή του κήπου σας από εξειδικευμένο αρχιτέκτονα τοπίου. Μελέτη χώρου, κλίματος, φυτικών ειδών της περιοχής, εδάφους, ποιότητας νερού και των ιδιαίτερων απαιτήσεων του μικροκλίματος. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες που συναντούμε σε κάθε χώρο, καθώς και σε συνεργασία με τους πελάτες μας, μελετούμε τις ανάγκες και διαμορφώνουμε ένα αποτέλεσμα που ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις. Η σωστή κατασκευή ενός κήπου δίνει την δυνατότητα της αντοχής του στο πέρασμα των χρόνων, του εναρμονισμού του κήπου με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αλλά και την εξοικονόμηση από ανακατασκευές σε περίπτωση κακής εκτίμησης. Αναλαμβάνουμε την συντήρηση και κατασκευή: ιδιωτικών κήπων, επαγγελματικών χώρων, ξενοδοχείων, ταρατσόκηπων, πάρκων, δημόσιων χώρων και βεραντών.